БГ версия
EN version
Еластична хидроизолация "Аквасет"

Описание:

Еднокомпонентна еластична хидроизолация, полагаща се под керамични покрития при интериор и екстериор. Продуктът е на акрилна основа, устойчив на UV лъчи. Паропропусклив. Устойчив на разлики в температурата. Осигурява отлична адхезия на всички видове строителни материали.

Повърхности за нанасяне:

Водоизолиращият материал може да се използва за всички хоризонтални и вертикални повърхности и на всички места, за които има изискване за водонепромукаемост като бетон, газобетон, етернит, мазилка, тухла, брикет, галванизирани листи, набраздени и ненабраздени азбестови плочи за покриви, облицовки за тераси и покриви, битумна хартия. Намира приложение при изолиране на прозорци, арки, басейни, цистерни, канали и др. 

 

Разход (за един слой):

Вертикално около 0,750-1 кг/м², хоризонтално 1-1,5 кг/м² в зависимост от състоянието на повърхността и неравността й. За определяне на окончателния разход направете пробно нанасяне. 

 

Нанасяне:

Повърхността, върху която ще се нанася водоизолиращият материал, трябва да е много добре почистена от масла, прах и стара боя, за да не пречат на адхезията. Преди продуктът да се нанесе върху бетонни и шпакловани повърхности, е препоръчително те да се измият с разтвор от 1 част солна киселина и 10 части вода. Третираните повърхности трябва да бъдат под лек наклон, за да се избегне излишно натрупване от материала. Използвайте Betek Stako за изравняване и заглаждане на пода. Нанасянето да се извърши минимум на два слоя, като всеки следващ да е перпендикулярен на предишния. Изчакайте 24 часа между нанасянето на слоевете. Нанесете влакнест водоизолиращ материал Betek Fibrous Aquaset на местата, на които се е събрало част от продукта, за да се разнесе и премахне. Повърхностите, третирани с водоизолиращия материал, трябва да се предпазват 24 часа от дъжд, сняг и замръзване. По време на нанасяне температурата на повърхността трябва да е между +5°C и +35°C, а влажността 65%НВ. Предпазващ слой трябва да се нанесе върху водоизолиращия материал, когато той се прилага върху повърхности, които са изложени на механични удари и при които се търси висока устойчивост от следи на токове и обувки.

 

Време на съхнене:

Първоначално съхнене: 12 часа. Нанасяне на втория слой: След 24 часа. Пълно съхнене: 48 часа.
 

Разреждане:

Когато се използва за като грунд, се разрежда с 100% вода. Когато се нанася втори и последен слой, продуктът не се разрежда. 

 

Разфасовка:

20 кг./ 3 кг./ 1 кг.