БГ версия
EN version
Противозамръзваща добавка за бетон "Фриол"

Описание:

Добавка антифриз за бетон. Осигурява устойчивост на замръзване. Ускорява втвърдяването на бетона. Подобрява устойчивостта на бетона. Няма корозивно въздействие към сглобките. Предотвратява образуването на малки пукнатини.

Повърхности на нанасяне:

Използва се през зимата, в случаи на изливане на бетон или бетонови разтвори при температура до -15°С , за да се предотврати замръзването им, както и на места, при които е необходимо бързо втвърдяване на бетона. (Шаблоните и приспособленията трябва да бъдат защитени от студ, вътрешната температура на бетона трябва да е повече от +5°С).

 

Разход:

2% от теглото на цимента. 
 

Нанасяне:

Препоръчителното съотношение на добавката е да бъде 2% от обема на бетона. Тази пропорция може да варира между 1% и 3%, в зависимост от условията на работа и желаното време на втвърдяване. Препоръчително е да използвате свеж и чист портланд цимент. Дозата не трябва да бъде по-малка от 300 кг/м³ (6 опаковки). Betek Friol се използва като се добавя във вече направен разтвор от мазилка и вода. Ако бетонът ще се налива при ниски температури, трябва да се вземат предпазни мерки срещу замръзване. Необходими условия за втвърдяване на бетона са вътрешната температура на бетона да е най-малко +5°С, водата за разтвора, инертните материали и шаблоните да се загреят, осигурявайки топлоизолацията на бетонните повърхности.
Инструменти за нанасяне – Шпатула, мистрия, четка.

 

Разфасовка:

20 кг, 5 кг.