БГ версия
EN version
Алкиден грунд за метални повърхности

Описание:

Грунд с висока покривност за метални и стоманени. Повърхности. Високо ниво на защита срещу петна. Първокласно покритие. Безоловен. Устойчив на морско влияние и на влага. Удължава живота на продукта.

Цветове: сив и червен
 

Повърхности за нанасяне:

Това е грунд, който се използва за предпазване на всички видове метални повърхности вътре и вън от ръжда. Употребява се за предотвратяване на корозия върху различни метални конструкции, индустриални съоръжения, машини и части, мостове, стълби и релси.

 

Разход:

Около 13-15 м²/л. за един слой в зависимост от повърхността на нанасяне. Брой слоеве, които трябва да бъдат нанесени: 2 слоя в зависимост от повърхността. 

 

Нанасяне:

Ако металната повърхност ще бъде грундирана, замърсяванията и мазнините трябва да бъдат почистени с Betek Synthetic Thinner, изшкурени добре и след това да се нанесе Алкидният сив грунд. Метални повърхности, които са вече боядисани и по които има ръжда трябва да бъдат почистени с телена четка или изшкурени до изчистване на повърхността и след това прахът по нея трябва да се обезмасли с Betek Synthetic Thinner. Алкидният сив грунд може да се нанася както с четка за синтетична боя, така и чрез пръскане. Независимо, че продуктът съхне бързо и има добра покривност, се препоръчва за по-активна защита да се нанасят 2 слоя от него. Препоръчва се изчакване от 18 часа между двата слоя. Преди нанасянето на блажната боя върху него е препоръчително да минат 24 часа. Температурата на атмосферата и повърхността по време на нанасяне трябва да бъде между 5°С и 30° С. 

 

Време на съхнене:

Изсъхване на допир: 2-3 часа. Окончателно изсъхване: 24 часа.
 

Разреждане:

Разрежда се с 5-10% Betek Synthetic Thinner за достигане на необходимата консистенция за нанасяне с четка или с валяк и с 10-20% разредител при нанасяне чрез пръскане. 

 

Разфасовка:

15 л, 2.5 л., 0.75 л.