БГ версия
EN version
Фуга за гипскартон

Описание:

Полага се за запълване на връзките между отделните панели гипскартон или по краищата им. Малката му фракция позволява равномерно нанасяне и изглажда повърхностите. Тъй като е изключително гъвкав материал, няма да се получат напуквания по местата на съединяване.

Условия за полагане:

Температурата в помещението за полагане трябва да бъде минимум +5°С. Повърхността, която ще се обработва, трябва да бъде чиста от прах, мазни петна и др.

 

Нанасяне:

Сипете вода според количеството фугираща смес (съотношение: 10 кг смес за фугиране към 7 л. вода) и добавете фугираща смес. Изчакайте две минути сместа да „узрее” и добавете още вода. За по-добра хомогенност да се използва машинен миксер. След разбъркването сместа е готова за употреба. Получената смес трябва да се използва в рамките на 80 минути. Съединете с лента местата, където се пресичат отделните панели. Фугиращата смес се полага с натиск, с мистрия. Остатъците от фугиращата смес се изглаждат с мистрия. Полага се с метална мистрия върху желаната повърхност. Първият панел се покрива с 10 см отстояние от ръба /краищата и само след приключване с този панел се преминава към следващия. За да се избегнат допирни точки с мазилката, вторият слой се полага с 20 см отстояние. Ако е необходимо се извършва допълнително запълване на междуфуговото пространство.

  

Технически характеристики:

Разреждане: 7 л. вода, 10 кг смес за фугиране.

Времеви срок на работа: 80 минути.

Време на втвърдяване: 170 минути.

Сила на свиване: мин. 25 кг f/см²
Разходна норма: окачен таван, 0.2 кг/м² ; разделителна стена, 0.6 кг/м²
 
 

Съхранение:

Да се съхранява в опаковката от производителя, в затворен пакет, върху палет.
 

Опаковка:

Полипропиленов обшит чувал 30кг ±2%