БГ версия
EN version
Нитроцелулозен Безцветен Грунд - 2778 2B

Описание:

Прозрачен нитроцелулозен грунд с отлична вертикалност, добра шлифовка и запълване. 

Разреждане:

С Нитроцелулозен Разредител DILUENTE NITRO 07/D
 

Употреба:

За запълване на пори
 

Съхранение:

12 Месеца при 20°C в оригинална опаковка
 

Забележка:

Ползва се на закрито.
 

Разфасовка:

5 л, 25 л