БГ версия
EN version
Нитроцелулозен Бял грунд - 3245 E

Описание:

Бял Нитроцелулозен Грунд. Отлично съхне, има добра еластичност и запълване.

Разреждане:

Нитроцелулозен разредител 07/D или Разредител Лукс 50
 

Употреба:

За различни видове дърво
 

Съхранение:

12 Месеца при 20°C в оригинална опаковка
 

Забележка:

Ползва се на закрито.
 

Разфасовка:

5 л, 25 л