БГ версия
EN version
Нитроцелулозна Бяла Боя 95% гланц - 2915

Описание:

Бяла нитроцелулозна боя - 95% гланцовост, отлична вертикалност и мекота

Разреждане:

Нитроцелулозен разредител 07/D или Разредител Лукс 50
 

Употреба:

За нови и старинни мебели
 

Съхранение:

12 Месеца при 20°C в оригинална опаковка
 

Забележка:

Ползва се на закрито.
 

Разфасовка:

5 л, 25 л