БГ версия
EN version
Добавка в Байцове за уеднаквяване на цвета

Описание:

Добавка в байцове за уеднаквяване на цвета, за употреба върху всякакви видове дърво. Отличнo уеднаквяване, умело заглаждане на порите.

Код: 06K

Разреждане:

Дейонизирана вода

 

Съхранение:

6 Месеца при 20°C в оригинална опаковка
 

Забележка:

В добавката се слага същото количество вода, колкото и в разредителя.

Разфасовка:

5 кг, 25 кг