БГ версия
EN version
Лепило за дърво при интериор VINACOLL 405

Описание:

Модифицирана хомополимерна дисперсия на поливинил ацетат. VINACOLL 405 е подходящ за свързване на дърво и дърво с много други материали, като хартия, плат и други. Специално разработено за иглолистна дървесина.

Характеристики:

Скорост:                                                                                       средна
Вид:                                                                                              бяла течност
Минимална температура на образуване на филм:                    + 7 °C
Оптимална температура за работа:                                          + 15 °C
Вид на филма:                                                                              опалесцентен, млечно стъкло
Цвят бял
Тегло:                                                                                           140 - 180 гр. / кв.см.
Съхранение при отваряне:                                                         10 /15”
Средна устойчивост на лепене:                                                 150 кг. / кв.см.
Слепващ вид:                                                                               ( D2 )
 

Предпазни мерки:

Предпазвайте от замръзване, съхранявайте при + 10 - 30 °C
  

Опаковка:

0.800 кг., 5 кг., 20 кг.