БГ версия
EN version
Лепило за дърво при интериор LEGNODUR 4701

Описание:

Хомополимерна полиацетатвинилна дисперсия, свободна от чисти пластификатори. Бързо оформящо лепило, идеално за дърво и специално за трудни запечатващи операции на столове. Много добре проникващо лепило в дървото от двете страни.

Свойства:

Твърдо съдържание:                                                           50 %

Диаметър на частиците:                                                     0.5 - 3
Минимална температура на образуване на филм:            + 7 C°
Оптимална темп. на стаята/материала/лепилото:            + 15 C°
Вид на филма:                                                                      тъмен

Цвят:                                                                                     жълтеникав
Тегло:                                                                                   130-170 гр/м²
Съхранение при отваряне:                                                 8 / 10 ‘
PH (at origin):                                                                       4,5/6
Устойчивост на студ:                                                           - 18 C°
Средна лепяща стойност:                                                   200 кг/см²
 

Предупреждение:

Не дръжте на студено, съхранявайте при + 5 C°.
 

Опаковка:

0.800 кг., 5 кг., 10 кг, 20 кг.