БГ версия
EN version
Лепило за дърво при екстериор RECOLL W/4 M

Описание:

Еднокомпонентно лепило клас D4 EATT>91 7N/mm2
W4M е лепило на основата на поливинил ацетат. Продуктът е от чиста смола без пълнители, формалдехид и други допълнителни вещества, има отлична устойчивост към вода, клас D4, не се добавя катализатор.
Клас на трайност в съответствие с DIN EN 204 D4 WATT 91;> 7 N / мм ²
 

Характеристики:

Вид на лепилото:                                                                           еднокомпонентно
Скорост:                                                                                         бърза
Скорост при налягане:                                                                  бърза
Лепене:                                                                                    отлично за лепене на трудна твърда дървесина
Устойчивост на топлина:                                                               много добра
Дисперсионен вид:                                                                         поливинил ацетат
Цвят:                                                                                               бял, след съхнене – прозрачен
Вискозитет +20°С:                                                                         7000 +/- 5%
рН:                                                                                                  около 3
Минимална температура на образуване на филм:                      + 8 °C +/-
Специфично тегло:                                                                       1.1+/-
  

Област на приложение:

Recoll W4/M се използва при производството на :
Изделия за интериор, които са често излагани на дъжд или влага.
Изделия за външно излагане, но в комбинация с подходяща боя за защита.
Основно приложение:
Лепене на дърво с преса – кратък цикъл.
Лепене на ламинат и дъски с твърда и мека дървесина.
Лепене на прозорци, врати, стълби, външни кепенци.
Лепене с висока честота.
Паркет.
Лепене на водоустойчиви изделия.

 

Приложение:

W4M се нанася на едната страна когато се изисква висока степен на водоустойчивост; и на двете слепващи се страни, използвайки машини, валяци, шпатули и други инструменти. Отвореното време за работа и времето на съхнене зависи предимно от условията на работа, като температура влажност, абсорбиращи свойства на повърхността и нанесено количество лепило.
Препоръчителни условия за постигане на добри резултати:
Температура на околната среда, лепилото и повърхността: +18-20°С
Влажност на дървото: 8 / 10 %
Относителна влажност в помещението: 60 / 70 %
Количество за нанасяне:
При лепене на повърхности – 70 / 130 гр./см
При монтаж на елементи – 140 / 190 гр./см
Отворено време за работа при 150 гр/м2 (20°С, 50%RH) – 10 минути
Натиск – в зависимост от вида на дървото от 0.1 до 0.9 N/мм2 
  

Използване на преса:

Всички части трябва да бъдат монтирани в овореното време за работа на лепилото. Използвайте пресата за времето, необходимо за получаване на добра начална якост.
Силата на натиск трябва да е достатъчна за осигуряване на контакт по цялата повърхност на елементите.
Желаната якост на слепване за следващо обработване се постига за кратко време и зависи от материала и от вида на залепване.
Водоустойчивостта се постига не по-рано от седем дена след залепяне.

Минимално време на притискане с преса:
Кратък цикъл пресиране при 70°С > 1 минута
Лепене на панели – 20/40 минути
 

Предпазни мерки:

Предпазвайте от замръзване, съхранявайте при минимум + 5 °C
 

Опаковки:

0.800 кг, 5 кг, 25 кг