БГ версия
EN version
Лепило за дърво при интериор LEGNODUR 4600

Описание:

Хомополимерна дисперсия на полиацетовинил – чист продукт, без пластификатори. Бързовтвърдяващо лепило, особено подходящо за залепване на твърда дървесина и при трудно залепване на столове.

Характеристики:

Съдържание на сухо вещество:                                                         50%
Големина на частиците:                                                                     05 / 3
рН:                                                                                                       4,5 / 6
Минимална температура на образуване на филм:                           + 7 °C
Препоръчителна температура на работа:                                        + 15 °C
Вид на филма:                                                                                     мътен
Цвят:                                                                                                    жълтеникав
Грамаж:                                                                                               130 / 170 м2
Отворено време върху стъкло:                                                           8 / 10 мин.
Устойчивост на замръзване:                                                               - 18 °C
Средна устойчивост на уплътнение:                                                 200 кг/см³
 

Предпазни мерки:

Предпазвайте от замръзване, съхранявайте при + 10 - 30 °C
  

Опаковка:

0.800 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг