БГ версия
EN version
Разредител за пътномаркировъчна боя

Описание:

Разредителят се използва за разреждане на боя за пътна маркировка и за почистване на използваните инструменти. Може да се съхранява за неограничено време в оригинална неотворена опаковка. Да се складира в помещения с добра вентилация и да се вземат противопожарни мерки за безопасност.

 

Опаковка: 15 л