БГ версия
EN version
Епоксидни грундове

Описание:

Двукомпонентен, високо защитен епоксиден грунд, на базата на епокси – полиамиди, съдържащ антикорозивни пигменти. Специално разработен, отлично прилепващ, предпазващ от корозия с добра шлифовка, отговарящ на изискванията на металната индустрия за стомана.

Подготовка на повърхността:

Повърхността трябва да бъде добре почистена, суха, без замърсявания.
 

Предлагани цветове:

  

BA05G098BD

Епоксиден грунд "Кемипокс" - сив

BA05S005BD

Епоксиден Грунд "Кемипокс" - черен

BA12G212BD Епоксиден цинк-фосфатен грунд - сив

BA16G008BD

Епоксиден цинк-фосфатен дебелослоен грунд -  мръсно бяло

   

Смесване:

  

BB03Z003GL

Втвърдител за Епоксидни грундове "Кемипокс"

BB01Z005GL

Втвърдител за Епоксидни грундове 7:1 за сериите ВА12 и ВА16

   

Годност на готовата смес:

8 часа след приготвянето ѝ 
  

Време на съхнене:

Пълно съхнене:

48 часа / 20˚C
45 мин. / 80˚C
 

Опаковка:

24,500 кг


Галерия: