БГ версия
EN version
П.У. Разредител

Описание:

Полиуретанов разредител, съдържащ хидрокарбон, кетон,етер. Предлага се във варианти нормален и бавен. Специално разработен за разреждане на полиуретанови бои и лакове. Прави по - лесно нанасянето на продукта. Смесете разредителя с боята или лака и нанесете с пистолет. 

Опаковки: 5 л, 14 л