БГ версия
EN version
Бояджийска камера ---15000

Описание:

Този модел камера е без дъно, с две сервизни врати, със засмукване от долната част на камерата, с цял таван от филтри. Монтира се върху бетонен фундамент от тунели, приготвени предварително от клиента. Вкарването на автобуси и камиони става от предната трикрилна врата, а бояджията използва сервизната врата. Постъпва свеж въздух от горната част на камерата, след което се засмуква от долната част на камерата. Този модел камера може да се изпозва за боядисване и изпичане на боята при автобуси и камиони.

 

 

                 Вътрешни размери:         Външни размери:

 

Дълбочина:
15000 мм
      Дълбочина: 15200 мм
Широчина: 5000 мм   Широчина: 5120 мм
Височина: 4970 мм   Височина: 5600 мм

         

            Други технически характеристики за камерата: 

 

Мощност на входния ел. двигател:
10 к.с. х 2
Мощност на изходния ел. двигател: 10 к.с. х 2
Капацитет на входния вентилатор: 24.000 м³/ч х 2
Капацитет на изходния вентилатор: 24.000 м³/ч х 2
Мощност на горелката: 250.000 Ккал/ч х 2
Максимална температура при изпичане: 60°С / 80°С
Осветление: 160х40 Вата
Обща мощност: 45 КВата