БГ версия
EN version
Бояджийска камера ELEN - 10 TV

Описание:

Този модел камера е без дъно, със сервизна врата, със засмукване от долната част на камерата, с цял таван от филтри. Монтира се върху бетонен фундамент от тунели, приготвени предварително от клиента. Вкарването на бусове и товарни автомобили става от предната трикрилна врата, а бояджията използва сервизната врата. Постъпва свеж въздух от горната част на камерата, след което се засмуква от долната част на камерата. Този модел камера може да се изпозва за боядисване и изпичане на боята при бусове и товарни автомобили.

Вътрешни размери:      Външни размери:

 

Дълбочина:
10000 мм
      Дълбочина: 10200 мм
Широчина: 4500 мм   Широчина: 4620 мм
Височина: 4000 мм   Височина: 4450 мм

         

Други технически характеристики за камерата: 

 

Мощност на входния ел. двигател:
5,5 kw x 2
Мощност на изходния ел. двигател: 5,5 kw x 2
Капацитет на входния вентилатор: 36.000 м³/ч
Капацитет на изходния вентилатор: 36.000 м³/ч
Мощност на горелката: 250.000 Ккал /ч
Максимална температура при изпичане: 60°С / 80°С
Осветление: 48х58 Вата
Обща мощност: 26 kw

Диаграма: