БГ версия
EN version
Манометър за регулиране на въздух

Описание: