БГ версия
EN version
Сребърен феролит

Описание:

Гланцова синтетична боя на уретанова основа с висока еластичност и добра физична и химическа устойчивост.

Физични свойства:

Цвят: може да бъде всякакъв.
Гланцовост: 95-105 (60°)
Твърдо вещество по обем 54% ± 1
Твърдо вещество по тегло 53% ± 1
Теоретична покривност 10,92 м² / кг
Точка на възпламеняване <23 ºC
Плътност 0,92 гр /см³±0,02
Съхнене на повърхността : 4 часа при 20°C
Сухо на допир: след 12 часа (20°С)
Пълно изсъхване: след 7 дни (20°C)
Разредител: Urethane Sentetik Tiner (10-15%)
Начини на нанасяне: чрез пръскане, безвъздушно, с руло

 

Подготовка на повърхността:

Повърхността трябва да бъде суха и почистена от прах, мазнини, масло и други замърсявания.  Времето на изчакване между нанaсянето на грунда и междинния слой трябва да се вземе предвид.
 

Препоръки при нанасяне:

Температурата по време на нанасяне трябва да бъде в интервала 10ºC - 35ºC, а относителната влажност не трябва да бъде над 70%. Температурата на самата боя по време на нанасяне трябва да падне под 12ºC. За да не се образува влага по повърхността, температурата на материала трябва да е с 3ºC  над точката на конденз. В затворени помещения осигурете добра вентилация по време на нанасяне и на съхнене. 
 

Нанасяне:

Бъркайте феролита и добавения разредител поне 10 мин. до образуване на  хомогенна смес.
 

Съхранение:

Периодът на съхранение е една година на сухо и хладно място, в неотворена оригинална опаковка. Избягвайте излагане на продукта на директна слънчева светлина.
 


Галерия: