БГ версия
EN version
Универсален байц за дърво

Описание:

• Концентриран универсален байц за дърво
• Универсален - може да се разрежда с вода или разтворител
 

Продуктът се използва преди нанасяне на лакови покрития на всякакви видове дървен материал. Байцът се използва за оцветяване на целулозни и полиуретанови лакове.

ПОВЪРХНОСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Универсалният байц може да се прилага за всички видове дървени повърхности преди грундиране. Използва се за оцветяване на нитроцелулозни и полиуретанови лакове. 

ПРЕПОРЪКИ ЗА НАНАСЯНЕ

Добавеното количество байц трябва да е 2 - 3% обема на лака. Всяко отклонение от посочената норма може да доведе до проблеми. Универсалният байц се използва разреден 1: 1 до 1: 3 с целулозен или полиуретанов разредител. Тези съотношения могат да се различават в зависимост от цвета. Приложението може да бъде направено чрез патиниране, пистолет или метод на потапяне. Избягвайте използването върху грундирани повърхности. Ако разреждането започне с вода, след това трябва да се продължи с вода. Вода и разтворител не трябва да се използва заедно.

ТОЧКА НА ЗАПАЛВАНЕ
<23°C
 

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте на хладно и добре проветриво място. Пряката слънчева светлина трябва да се избягва. Продуктът може да се съхранява в продължение на 1 година в затворена, оригинална опаковка.