БГ версия
EN version
Interseal 670 HS

Описание:

Двукомпонентно епоксидно покритие с високо съдържание на твърди частици и ниско съдържание на ЛОС, предназначено за високо строителство. Предлага се и във версия, пигменирана в сиво, за допълнителна антикорозивна защита.

Повърхности за нанасяне:

За нанасяне върху широка гама покрития, включително ръчно обработена ръждива стомана, абразивно и хидро-почистена стомана, както и различни видове запазени старобоядисани покрития. Осигурява отлична антикорозивна защита на индустиални и крайбрежни структури, целулозни и хартиени планки, мостове и морски съоражения, както при атмосферно влияние, така и при потапяне във вода.
 

Подготовка на повърхността:

Резултатът от използването на този продукт зависи от степента на подготовката на повърхността. Повърхността, която ще се боядисва, трябва да бъде чиста, суха и без замърсявания. Преди нанасянето всички повърхности следва да бъдат оценявани и обработвани в съответствие с ISO 8504:2000. Натрупаните замърсявания и разтворими соли трябва да бъдат отстранени. Суха четка с твърд косъм обикновено е подходяща за натрупаните замърсявания. Разтворимите соли трябва да бъдат отстранени чрез измиване с чиста вода.
Абразивно почистване
Когато Interseal 670HS се използва в условия на потапяне във вода към повърхностите трябва да се прилагат стандарти за почистване Sa2.5 (ISO 8501-1:2007) или SSPCSP10. Въпреки това, за по-агресивни атмосферни условия най-добри резултати ще бъдат постигнати когато повърхностите са подготвени до минимум Sa2.5 (ISO 8501-1:2007) или SSPC-SP6. Повърхностни дефекти, разкрити от процеса на абразивно почистване, трябва да бъдат запълнени, грундирани или обработени по подходящ начин. Препоръчителна дебелина 50-75 микрона (2-3 Mils).
Ръчна подготовка или подготовка с електрически инструмент
Почистете ръчно или с електрически инструмент до минимум St2 (ISO 8501-1:2007) или SSPC-SP2.
Обърнете внимание на факта, че всички неравности трябва да бъдат премахнати и области, които не могат да се почистят адекватно от олющвания или остри издатини трябва да бъдат почистени минимум до SA2 (ISO 8501-1:2007) или SSPC-SP6. Обикновено това се прилага за C или D клас ръждясване в този стандарт.
Бластиране с водна струя под високо налягане / Бластиране с вода и абразив
Този метод може да се прилага към повърхности, готови до Sa2.5 (ISO 8501-1:2007) или SSPC-SP6, които имат ръжда не по-малко от Клас HB2.5M (виж International Hydroblasting Standards) или Клас SB2.5M (виж International Slurry blasting Standards). Възможно е също така да се прилага за влажни повърхности при определени обстоятелства. Допълнителна информация е на разположение от
International Protective Coatings.
Стари покрития
Interseal 670 HS е подходящ за препокриване на старобоядисани повърхности. Напълно трябва да бъдат премахнати ръжда и олющени части от стара боя. Лъскавите лакови покрития могат да се нуждаят от светлинна абразия, за да се осигури физически "ключ".


Нанасяне:

Смесете продукта и втвърдителя в съотношение 5.67:1 и разбъркайте с миксер. Нанесете с безвъздушно пръскане, въздушно пръскане под налягане, с четка или с валяк.
За повече информация потърсете техническата характеристика на продукта.

Информационни листи:

 

Part A - EGA236 Grey

Компонент А
Светло сиво

Part B - EGA247

Компонент В
Втвърдител

 

Съхранение:

12 месеца при 25°C на сухо и тъмно място, далеч от топлина и открит пламък.