БГ версия
EN version
Interzinc 52

Описание:

Двукомпонентен цинкообогатен епоксиден грунд, който съответства по състав и експлоатационни изисквания на SSPC Paint 20.

Повърхности за нанасяне:

Продуктът е високоефективен грунд, даващ максимална защита в състава на всяка лаково-покривна система за повърхности, изложени на неблагоприятни условия, включително морски съоръжения, нефтопреработвателни и целулозно-хартиени заводи, мостове и електроцентрали.
Interzinc 52 осигурява отлична устойчивост на корозия както на нови, така и при ремонт на стари повърхности.

Подготовка на повърхността:

Всички повърхности, върху които ще се нанася Interzinc 52 трябва да са чисти, сухи и без замърсявания. Преди прилагането на боя прилагане на всички повърхности следва да бъдат оценявани и обработени в съответствие с ISO 8504:2000. Масло или грес, трябва да бъдат отстранени в съответствие с SSPC-SP1
разтворител.


Нанасяне:

Смесете продукта и втвърдителя в съотношение 4:1 и разбъркайте с миксер. Годност на готовата смес: 2 - 24 часа в зависимост от температурата. Нанесете с безвъздушно пръскане, въздушно пръскане под налягане, с четка или с валяк.
За повече информация потърсете техническата характеристика на продукта.

Информационни листи:

 

Part A - EPA142

Компонент А

Part B - EPA177

Компонент В
Втвърдител

 

Съхранение:

12 месеца при 25°C на сухо и тъмно място, далеч от топлина и открит пламък.

Галерия: