БГ версия
EN version
Епоксиден разредител

Описание:

Продукт, предназначен за разреждане на епоксидни бои и грундове.

Информационни листи:


 
GTA 007
GTA 220
GTA 713

GTA803
GTA 822