БГ версия
EN version
Intercure 420

Описание:

Двукомпонентно бързосъхнещо епоксидно покритие със желязна слюда с високо съдържание на сухо вещество, ниска стойност на летливи органични съединения, произведено по собствена полимерна технология, която осигурява бързо втвърдяване и къс интервал от време преди нанасяне на следващ слой дори и при ниски температури.

Повърхности за нанасяне:

Intercure 420 се използва като междинен слой като част от високоефективна система, осигуряваща отлична защита. Подходящ за агресивни среди, включително и морски съоръжения, в химическата, нефтохимическата и целулозно-хартиена промишленост, промишлени сгради, електроцентрали и мостове. При нормални условия (не в агресивна среда) може да се използва като предпазно покритие, нанесено директно върху стомана.
Включената в състава на продукта желязна слюда служи както за подобряване на защитния ефект, така и да се увеличи интервалът от време за нанасяне на следващ слой, който да се съгласува с времето за доставка (от производствения цех) и завършване на оцветяването на мястото на монтаж.
Бързото втвърдяване и устойчивостта на окисление позволява използването на Intercure 420 в различни работни ситуации, както в новото строителство, така и при ремонта на стари сгради.

 

Подготовка на повърхността:

Повърхностите, върху които ще се нанася епоксидното покритие трябва да са чисти, сухи и без замърсявания. Преди нанасянето всички повърхности следва да бъдат оценявани и обработвани в съответствие с ISO 8504:2000. Масло или грес по повърхността трябва да бъдат отстранени в съответствие с SSPC-SP1 с разтворител за почистване.
Абразивоструйно почистване
Степента на абразивоструйното почистване трябва да е до Sa2.5 (ISO 8501-1:2007) или SSPC-SP6. Ако се е образувало окисляване в интервала между бластиране и прилагане на Intercure 420, повърхността трябва да се третира в съответствие с необходимия визуален стандарт. Дефекти по повърхността, открити вследствие от струйното почистване трябва да бъдат запълнени, грундирани или обработени по подходящ начин.
Препоръчва се остър, ъгловат профил на повърхността от 50-75 микрона.
Грундирани повърхности
Всички грундове използвани под Intercure 420 трябва да се нанасят върху повърхност, обработена с пясъкоструйно почистване до Sa2.5 (ISO 8501-1:2007) или SSPC-SP6.
Препоръчва се остър, ъгловат профил на повърхността от 50-75 микрона.
Заводски грундирана стомана
Заваръчния шев и увредените райони трябва да се почистват с абразивоструйно почистване до Sa2.5 (ISO 8501-1:2007) или SSPC-SP6.
Ако грундираната стомана има обширни или по-малки повредени участъци, то цялата повърхност трябва да се обработи с леко пясъкоструйно почистване. Същият метод на почистване трябва да се приложи и ако грундът ще се нанася върху повърхност, струйно почистена с гранулат.
Нанасяне на цинкообогатени грундове
Преди да нанесете Intercure 420 се уверете, че грундираната повърхност е чиста, суха, без замърсявания и цинкови соли. Също така се уверете, че цинкообогатеният грунд е напълно втвърден преди боядисване. Ако цинковият грунд се нанася върху повърхност, струйно почистена с кръгъл гранулат, преди нанасяне на Intercure 420 повърхността трябва да се обработи с леко пясъкоструйно почистване
.

Нанасяне:

Смесете продукта и втвърдителя в съотношение 3:1 и разбъркайте с миксер. Годност на готовата смес: 2 - 3 часа. Нанесете с безвъздушно пръскане, въздушно пръскане под налягане, с четка или с валяк.
За повече информация потърсете техническата характеристика на продукта.

Съхранение:

12 месеца при 25°C на сухо и тъмно място, далеч от топлина и открит пламък.