БГ версия
EN version
Interthane 870

Описание:

Двукомпонентна дебелослойна акрил – полиуретанова боя с отлична дълготрайност на покритието и дълъг интервал от време между старо и ново боядисване.

Повърхности за нанасяне:

Продуктът е предназначен както за ново строителство, така и за ремонт на стари боядисани повърхности в широк диапазон от активни среди, включително морски съоражения, мостове, нефтохимически, целулозно - хартиени фабрики и електроцентрали. Interthane 870 е специално разработен за области, където високият гланц е нежелателен и е предпочитан полу-матовият вариант. Това е универсален продукт, когато оцветяването в един слой от междинното покритие е невъзможно при използването на обикновените високо-гланцови полиуретанови покрития.

Подготовка на повърхността:

Повърхностите, върху които ще се нанася боята трябва да са чисти, сухи и без замърсявания. Преди нанасянето всички повърхности следва да бъдат оценявани и обработвани в съответствие с ISO 8504:2000.

Грундирани повърхности
Interthane 870 винаги трябва да се нанася върху препоръчителна антикорозионна система. Грундираната повърхност трябва да бъде суха и почистена от замърсяване. Interthane 990 да се прилага в сроковете, посочени в техническата документация. Увредените участъци да се подготвят в съответствие с определен стандарт (например, SA2 ½ (ISO 8501-1:2007) или SSPC-SP6 при абразивно бластиране или SSPC-SP11 с механично почистване) и да се грундират наново преди прилагането на Interthane 870
.

Нанасяне:

Смесете продукта и втвърдителя в съотношение 7:1 и разбъркайте с миксер. Годност на готовата смес: 45 минути - 12 часа в зависимост от околната температура. Нанесете с безвъздушно пръскане, въздушно пръскане под налягане, нормално въздушно пръскане, с четка или с валяк.
За повече информация потърсете техническата характеристика на продукта.

Информационни листи:

 

Interthane 870 Base Yellow Part A

Компонент А
Жълто

Interthane 870 Light Grey

Компонент А
Светло сиво

Interthane 870 Signal Black Matt
Компонент А
Черно
Interthane 870 Part B

Компонент В
Втвърдител

 

Съхранение:

12 месеца при 25°C на сухо и тъмно място, далеч от топлина и открит пламък.