БГ версия
EN version
Апарат за прихв. на шпакли с извита дръжка

Описание:

Апаратът служи за прихващане на шпакли при нанасяне на гипс по стени и тавани при високи и трудно достижими места.

Материал:

Пластмаса 

Размери:

 

  


 

Видео за използване на инструмента: