БГ версия
EN version
ISO 50001:2011

Описание:

Сертификатът за Система за енергийно управление изтеглете оттук: