БГ версия
EN version
П.У. Боя за метал - мат

Описание:

Полиуретанова боя за метални повърхности, съставена от два компонента, с висок процент на сухо вещество, устойчива на пожълтяване. Има висока дишаща способност и добра механична якост.

Нанасяне:

Повърхността, върху която ще се нанася продуктът трябва да е суха и почистена от прах, мазнини и други замърсители, които биха попречили на адхезията. Смесете боята, втвърдителя и разредителя в указаната пропорция и разбъркайте поне 10 минуто до получаване на хомогенна смес. Готовият продукт може да се нанесе на 2-3 слоя с 5-10 минути изчакване между всеки два слоя. Напълно втвърденото покритие може да се полира след 3 седмици.

Смесване:

П.У. Боя : Втвърдител 4 : 1
Информационен лист за втвърдителя изтеглете оттук:

 

Съхранение:

Времето за съхранение е 1 година на хладно, сухо място и в неотворена опаковка. Избягвайте директна слънчева светлина

Опаковка:

П.У. Боя - 18 кг 
Втвърдител - 4.5 кг

Галерия: