БГ версия
EN version
Добавка против побеляване на лака - забавител

Описание:

Използва се за коригиране на повърхността и забавяне на изпаряването на разтворител при прилагане на всички целулозни и полиуретанови продукти. Смесва се с бои и лакове до 2-3%.
Може да се съхранява безсрочно в затворена оригинална опаковка. Да се съхранява в добре проветрени места, където противопожарните мерки са спазени.
 
 

Разфасовка:

1 л