БГ версия
EN version
Алкиден цинк – фосфатен грунд

Описание:

Грунд на базата на модифицирани смоли, благодарение на съдържащите цинков фосфат пигменти е с повишена устойчивост на корозия и разработен с цел повишаване на местата за приложение и подобряване на характеристиките на крайното покритие.

Информация за нанасяне:

ПОВЪРХНОСТИ ЗА НАНАСЯНЕ
Продуктът се използва за грундиране на метални повърхности преди прилагането на боя.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА
Почистването на повърхностите трябва да бъдат оценени в съответствие с TS 8504 стандарт, като се вземе под внимание състоянието на околната среда.

Нови стоманени повърхности: Според стандарта ISO 8501 -1 се препоръчва абразивно почистване в степента на Sa 2 ½ Преди прилагането на боя, повредени участъци, замърсяване от складиране и производство трябва да се почистват старателно.

Други метални и леки сплави: Почистете мазни и всякакви други замърсявания от повърхността. С цел да се постигне по-добро почистване в подходяща концентрация се прилагат абразивни почистващи средства.

Ремонт и поддръжка: Почистете маслото и греста с подходящ препарат. Премахнете соли и други замърсители с (високо налягане) чиста вода. Почистете нарушените участъци до St 3 степен нас ръчни инструменти или абразивни средства до минимална степен на Sa 2, за предпочитане до степен на Sa 2 ½ . По-добра подготовка на повърхността ще се осигури ефективността на грунда. Обработете ъглите, докато достигнат до боята. Отстранете праха. Ремонтирайте докато достигне дебелината по спецификацията. Тъй като прекомерно количество соли ще бъдат натрупани върху дълбоко корозиралите повърхности се препоръчва да се прилагат абразивни средства след измиване с чиста вода под високо налягане, отново се прилага чиста вода под налягане и най-накрая да се прилагат отново абразивни средства в желаната степен.

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ:
Условия на околната среда: По време на нанасянето и втвърдяването температурата на околната среда трябва да бъде в интервала от 10°С до 35°С. Температурата на подготвената боя не трябва да пада под 12ºC и относителната влажност на заобикалящата среда не трябва да се повиши над 70% по време на изпълнението. За да се предотврати кондензацията в боята, температура на подавания материал към повърхността трябва да бъде най-малко 3°С над точката на оросяване. По време на нанасяне и сушене трябва да се осигури подходяща вентилация в затворени среди. Продуктът следва да се прилага само за сухи повърхности, почистени от прах, мазнини, масла и други замърсявания.
Приложение: Хомогенна смес трябва да бъде получена чрез добавяне на разредител, предложен към боята и сместа трябва да престои в продължение на 10 минути. Боята трябва да се прилага само по повърхности, почистени от прах, мазнини, масла и други замърсявания.

Съхранение:

На хладно и сухо място, в неотворена оригинална опаковка, периодът на съхранение е 1 година. Пряката слънчева светлина трябва да се избягва.
Ако е необходимо, най-подробна информация за здравето, безопасността, транспортните рискове и предпазните мерки могат да бъдат намерени в Информационния лист за безопасност.

Само за професионална употреба.

Галерия: