БГ версия
EN version
Н.Ц. Разредител

Описание:

Продуктът е предназначен за разреждане на нитроцелулозни лакове, емайллакове, грундове, китове и други.