БГ версия
EN version
Полиуретаново Лепило за Паркет - 0160 ECO

Описание:

Двукомпонентно епоксидно-полиуретаново лепило без съдържание на вода за лепене на всякакъв вид дървен паркет върху циментови или неабсорбиращи подове (мрамор, плочки, каменни плочи, дървени повърхности).

Информационен лист на Компонент Б:

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА:

Винаги проверявайте влагата на основата и дървото с подходящите инструменти (<2%). Влажността на основата трябва да се измерва в дълбочина (прибл. 3.2 см) с карбиден влагомер, за да се изключи наличието на силно хигроскопични вещества (като пемза, вермикулит), които може да освободят в големи количества задържаната влажност и в резултат да се подуе настилката. Да не се нанася върху основи, които не са защитени от подуване поради влажност (винаги се изолират с подходяща изпарителна бариера). Тънки или прашни основи, трябва да бъдат консолидирани с нашите грундове (PU, POLY ECO, PS / 39, 3W или RECOLPOX 050 / ED), които осигуряват перфектно
залепване на лепилото към повърхността (виж техническите данни). Да не се прилага на подове в стаи, които нямат прозорци или врати. Да не се прилага на подове, ако стените или тавана на помещението, не са напълно сухи.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Уверете се, че продуктът има стайна температура преди употреба. Отворете и разбъркайте компонент „А”, след което добавете компонент „Б” и смесете с електрическа бъркалка до получаване на хомогенна и еднородна смес. Така получената смес се прилага с подходяща шпакла N.5 върху повърхността, която трябва да бъде суха, чиста, без никакви ронливи части, като остатъци от стенни бои, прах, восък или други подобни. Продуктът не трябва да се разрежда. Преди залепване, винаги проверявайте дали влажността на основата е < 2% (<0.5% анхидрит). Температутара на околната среда трябва да е от 15 до 25°С, относителната влажност не по-голямо от 75%. Винаги използвайте подходяща лична защитна екипировка. Винаги се консултирайте с информационния лист на продукта.
 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Вид: Паста
Вискозитет (20°C; по Брукфилд): 50000-120000
Приблизително покритие (г/м²): 1000 - 1400
Годност на сместа (минути): прибл. 120
Работна температура (°C): 10-30
Изисквани броени дни, преди да е възможно ходене по пода: 1 - 2 (в зависимост от температурата на околната среда)
Пълно втвърдяване (дни): 3-7 (в зависимост от температурата на околната среда)
Приложение / Инструменти: Шпакла с широк зъб №5
Почистване на инструментите: SE, когато продуктът е все още пресен
Отстраняване на продукт: PULITORE PR, когато продуктът е все още пресен
Съхранение (месеци): 6 при температура между 5°С и 25°С
Информация за изхвърляне: Изхвърлянето на продукта в съответствие с местните и
националните закони
Опаковка: 5 кг пакет (4.7 кг компонент А + 0,3 кг компонент В) или
10 кг (9.4 кг компонент А + 0,6 кг компонент В)

Ограничения за ползване:
Да не се прилага във влажна среда
Не залепяйте странично дъските
Винаги използвайте подходящи лични предпазни средства
Проветрявайте района по време на полагането, като избягвате течение
Уверете се, че температурата на продукта е 20°C, преди да се приложи