БГ версия
EN version
ЛОКТАЙТ Анаеробено лепило 326 + Активатор 7649

Описание:

LOCTITE AA 326 структурно лепене - лепило за магнит

Предимств:

  • Продукт за лепене на магнит
  • Умерен вискозитет (тиксотропно)
  • Добро прилепване към различни типове ферити

Технически данни:

  • Описание: Без смесване
  • Активатор: Loctite 7649
  • Време за фиксиране: 3 мин
  • Работен температурен диапазон: До +120 °C
  • Якост на срязване (GBMS): 15 N/mm²
  • Размер на опаковката: 50 мл, 250 мл, 1 л

Информационни листове:

   

ЛОКТАЙТ Анаеробено лепило/326/50мл
ЛОКТАЙТ Активатор/7649/150 мл

Галерия: