БГ версия
EN version
POLYFIX Изоланд за подови настилки

Описание:

Двукомпонентен полиуретанов изолант за подови настилки.
Свойства
• Намалява пропускливостта на бетона
• Осигурява висока водоустойчивост
• Осигурява непропусклива повърхност при грундираните и другите нанесени слоеве и намалява разхода.
Нанасяне
Изолантът за подови настилки е двукомпонентен продукт. Използва се чрез смесването на две съставки.
Бетонът трябва да е почистен и без прах преди нанасяне на продукта.
Сместа се оставя да престои за 10 минути и след това се нанася един слой. Може да нанесете по желание следващ слой след 3-4 часа.

Разход: 150 –300 гр/м²

Съхранение: Да се съхранява на хладно място при затворена опаковка 12 месеца.