БГ версия
EN version
Безцветен грунд концентрат

Описание:

Концентриран безцветен грунд за интериор. Притежава висока проникваща сила и отлична адхезия. Грундът създава по-добро сцепление чрез създаването на мост между боята и повърхността. Той намалява абсорбцията на повърхността, предотвратява бързото изсъхване на боята и неравномерното разпределение на цветовете от последния слой върху повърхности с различна абсорбция. Намалява количеството на използвана боя.

Повърхности за нанасяне:

Може да се нанася както върху високо абсорбиращи повърхности и/или върху такива, които отделят прах като хоросан, варо-миещи облицовки, газобетон, така и върху стари фасади, които са били боядисани с ниско качество минерални мазилки и са изгубили характеристиките си.

 

Нанасяне:

Повърхността, върху която ще се нанася безцветният грунд, трябва да е здрава, чиста, суха и самоносеща. Нанасянето се извършва с четка или валяк, като се избягва полиране и наслояване. По време на нанасяне температурата на повърхността трябва да е между +5°C и +30°C. Да се предпазва от замръзване при процесите на нанасяне и съхнене. Изчакайте поне 4 часа преди нанасяне на латекс. 
Внимание: Да се вземат мерки против образуването на гланцово покритие при работа с безцветните продукти, освен при изброените по-горе. Гланцовостта на повърхността, която се образува от слоя, трябва да се премахне механично (чрез шлайфане, полираща машина и др.). Ако това не се направи, могат да възникнат проблеми като белене, напукване, набъбване, оставяне на следи от валяка. Трябва да се нанася по такъв начин, който да не образува напластяване.

 

Разход (за един слой):

15-25 мл/м² в зависимост от гладкостта и абсорбиращата способност на повърхността. С 1 литър може да се покрие площ от 40-65 м². За определяне на окончателен разход направете пробно нанасяне. 
 

Време на съхнене: (при 20ºC и 65 HR):

Първоначално съхнене: 60 минути. Нанасяне на боя: След 4 часа.
 

Разреждане:

1:7 при силиконови латекси или 1:10 при акрилни латекси.
 

Съхранение:

3 години, в неотворена опаковка на хладно място, предпазвайки от пряка слънчева светлина и замръзване.

 

Разфасовка:

0.750 мл, 2.5 л