БГ версия
EN version
Акрилни Бои и Разредители

Описание:

Двукомпонентни акрилни бои - гланц на базата на акрилно-полиизоцианатни смоли. Разработени за високи изисквания за физична и химична устойчивост в индустрията. Боите са  предпочитани заради отличните си покривни свойства и трайност на открито.

Информация

  
BV15Z090BD9 BS15 - 2К Акрилна Боя - (90-95% Гланц)
BV77Z090BD11 BS77 - 2К Акрилна Боя - (~80% Гланц)
BB15Z008GL Втвърдител за Акрилни Бои - 2,5:1 - за сериите: (BS15 & BS77) 
TB1250TN Акрилен Разредител: за серията (BS15 & BS77 - 5-15%) ~17.4 л.
 

Галерия: