БГ версия
EN version
П.У. Бял грунд - серия FINE

Описание:

Двукомпонентен полиуретанов грунд с висока адхезия, запълващи и покривни свойства, бързо втвърдяване и еластичност. Може да се използва за MDF, шперплат, фурнир и твърди дървени повърхности. Смесване с катализатор в съотношение 3:1 (по тегло). Опаковка: 18 кг

Пропорция на смесване:

П.У. Бял грунд: 3 части (по тегло)
Втвърдител за П.У. Бял грунд: 1 част (по тегло)


Разреждане:

Разредете 20-25% с Полиуретанов разредител Filli Boya Fine Polyurethane Thinner (Filadur FT 000.00).

Начин на приложение:

Почистете повърхността на приложение от прах, петна и мазнини. Смесете компонентите, както е посочено по-горе се прилага и контролирайте вискозитета чрез използване на полиуретанов разредител. Препоръчва се да се прилага на 2 или 3 слоя. Изчакайте 1 час между всеки слой. Използвайте приготвената смес (20°C) в рамките на 2-3 часа.

ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ (20°С):

 

 

Сухо на допир: 35 - 45 минути

 

 

Готово за шлайфане: 5 - 6 часа.

Разход:

1 кг грунд може да покрие от 8 - 10 м2 площ на един слой в зависимост от повърхността и метода на приложение (с изключение на загубите). За определяне на окончателен разход направете пробно нанасяне.

Съхранение:

Грундът може да се съхранява в продължение на 1 година, а втвърдителят може да се съхранява в продължение на 6 месеца, ако не се отваря. Съхранявайте в добре вентилирана среда, без пряка слънчева светлина между 5°C и 30°C и с взети противопожарни мерки.

Опаковка:

П.У. Бял грунд: 18 кг, 4.5 кг
Втвърдител за П.У. Бял грунд: 6 кг, 1.5 кг