БГ версия
EN version
Н.Ц. Разредител - серия SUPER

Описание:

Продуктът е предназначен за разреждане на нитроцелулозни лакове, емайллакове, грундове, китове и други. Опаковки: 12 л, 4 л

СЪХРАНЕНИЕ
Може да се съхранява за неопределен период от време, в неотворена опаковка. Трябва да се съхранява в достатъчно добре вентилирани места с подходящи предпазни мерки за пожар.Разфасовка:

4 л, 12 л