БГ версия
EN version
XPS 22-26 кг./m³

Описание:

Eкструдиран пенополистирен.

Размер и Опаковка:


Размер на листа
:
дебелина - 20mm, широчина
 - 600mm,  дължина - 1200mm

1 пакет - 0,288 m³

1 пакет - 14,4 m²
1 пакет - 20 листаРазмер на листа
 
дебелина - 
30mm, широчина - 600mm, дължина - 1200mm

1 пакет - 0,3024 m³

1 пакет - 10,08 m²
1 пакет - 14 листаРазмер на листа 
дебелина - 
40mm, широчина - 600mm, дължина - 1200mm

1 пакет - 0,288 m³
1 пакет - 7,2 m²

1 пакет - 10 листаРазмер на листа 
дебелина - 
50mm, широчина - 600mm, дължина - 1200mm

1 пакет - 0,288 m³

1 пакет - 5,76 m²
1 пакет - 8 листаРазмер на листа 
дебелина - 
60mm, широчина - 600mm, дължина - 1200mm

1 пакет - 0,3024 m²

1 пакет - 5,04 m²
1 пакет - 7 листа