БГ версия
EN version
XPS 32 кг./m³

Описание:

 Eкструдиран пенополистирен.

Декларация за експлоатационни- показатели
 

Размер и Опаковка:


Размер на листа
:
дебелина - 20mm, широчина
 - 580mm,  дължина - 1250mm

1 пакет - 0,29 m³

1 пакет - 14,5 m²
1 пакет - 20 листаРазмер на листа
 
дебелина - 
30mm, широчина - 565mm, дължина - 1250mm

1 пакет - 0,2966 m³

1 пакет - 9,89 m²
1 пакет - 14 листаРазмер на листа 
дебелина - 
40mm, широчина - 565mm, дължина - 1250mm

1 пакет - 0,2825 m³
1 пакет - 7,06 m²

1 пакет - 10 листаРазмер на листа 
дебелина - 
50mm, широчина - 565mm, дължина - 1250mm

1 пакет - 0,2825 m³

1 пакет - 5,65 m²
1 пакет - 8 листаРазмер на листа 
дебелина - 
60mm, широчина - 565mm, дължина - 1250mm

1 пакет - 0,2966 m³

1 пакет - 4,944 m²
1 пакет - 7 листаРазмер на листа 
дебелина -
70mm, широчина - 525mm, дължина - 1250mm

1 пакет - 0,2756 m³

1 пакет - 3,938 m²
1 пакет - 6 листаРазмер на листа 
дебелина -
80mm, широчина - 525mm, дължина - 1250mm

1 пакет - 0,2625 m³

1 пакет - 3,28 m²
1 пакет - 5 листаРазмер на листа 
дебелина -
100mm, широчина - 525mm, дължина - 1250mm

1 пакет - 0,2625 m³

1 пакет - 2,625 m²
1 пакет - 4 листа