БГ версия
EN version
ABC 910 П.У. Пяна-лепило за EPS и XPS

Описание:

PU Adhesive Foam е еднокомпонентна аерозолна полиуретанова пяна- лепило, която бързо се втвърдява при влага. Осигурява много бързаа и мощна адхезия за различни строителни материали, особено се препоръчва при топлоизолационни системи.

Свойства:

Мощна адхезия на термопанелите от полистирол (XPS и EPS).
Незабавно залепване и закрепяне на контакт към стена в рамките на два часа.
По-икономичен. Готов за употреба в аерозолна кутия. Една опаковка залепя минимум 6 м² термопанели.
Минимална експанзия по време на периода на сушене.
След изсъхване, няма по-нататъшно разширяване и свиване.
По-лек материал в сравнение с гипс, алтернативен материал, използван в топлоизолационните системи.
Няма допълнителни трудности при работа.
Висока производителност до 55 литра, в зависимост от влажността и температурата.
Клас на пожар: E (съгласно EN 13501-1, отнася се за B2 за DIN 4102 част 1)
Може да се използва се при ниска температура като 0 ° C
Не съдържа газове, които са вредни за озоновия слой.

 

Области на приложение:

Най-доброто за монтиране на топлоизолационни плоскости и запълване на празнини.
Препоръчва се за залепване на дървени конструкции с бетон, метал и др.
При работа има минимално разширение.
За монтаж и изолиране на рамки на прозорци и врати.

 

Цветове:

Розов

 

Бележки:

Пазете от деца. Да се работи в добре проветрявани райони. Не пушете. Вземете обичайните предпазни мерки за промишлена хигиена.
Носете ръкавици и предпазни очила. Отстранявайте втвърдената пяна само по механични способи, никога не изгаряйте.

 

Безопасност:

За информация и съвети относно безопасното боравене, съхранение и изхвърляне на химични продукти потребителите трябва да се позовават на последния информационен лист за безопасност на материалите, съдържащ физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

 

Технически свойства:

Основа

Полиуретанов преполимер

Втвърдява при

Влага

Образува слой след

прибл. 10 min.

Специфично тегло

19±3 kg/m³

Температурна устойчивост

-40°C до +80°C (втвърден)

Устойчивост на пожар

B2 (DIN 4102)

  

Правни бележки:

Информацията и по-специално препоръките, свързани с приложението и крайната употреба на продуктите на ABC KİMYA, се предоставят добросъвестно въз основа на текущите познания и опит на ABC KİMYA за продуктите, когато се съхраняват, обработват и прилагат при нормални условия всъответствие с препоръките на ABC KİMYA. ABC KİMYA си запазва правото да променя свойствата на своите продукти.

 

Опаковка:

860 gr (16 бр. в кутия)

 

Срок на годност:

12 месеца в неотворено опаковане на хладно, сухо място за съхранение при температури между +5 ° С и + 25 ° С