БГ версия
EN version
ABC 444 Бързо фиксиращо монтажно лепило

Описание:

ABC 444 Magic Bond Adhesive е еднокомпонентно бързо втвърдяващо се полиуретаново лепило. Съчетава висока якост на свързване с бързо втвърдяване. Използва се за залепяне на почти всички най-често употребявани строителни материали.

Свойства:

Бързо втвърдяване
Кратко време за натиск
Прозрачно
Изключително висока якост на свързване на множество субстрати.
Тиксотропно, без дрейф, идеален за вертикални фуги.
Ниска консумация, икономичен
Добри свойства на запълване
Съответства на D4 съгласно DIN EN 204
Лесен за използване
Удобен за потребителя: позволява повторно позициониране
Много добра устойчивост на химикали
Отлична устойчивост на влага и климатични условия
Не се свива
Слаба миризма
Може да се използва се при влажни субстрати

 

Области на приложение:

Вместо пирони и винтове при много дейности от типа „ направи си сам”
За закрепяне на поставки, корнизи, гипсокартон, килими и др., в много строителни дейсности като груба свързваща основа
При запълване на празнини и пукнатини
За дървесина, пластмаса, тухли, стъкло, керамика, приложение при метали и др. дейности на залепяне

 

Цветове:

Прозрачен

 

Бележки:

Пазете от замръзване. Дръжте далеч от деца.

 

Безопасност:

За информация и съвети относно безопасното боравене, съхранение и изхвърляне на химични продукти потребителите трябва да се позовават на последния информационен лист за безопасност на материалите, съдържащ физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

 

Технически свойства:

Химична база

Полиуретанов преполимер

Втвърдява при

Влага

Консистенция

Тиксотропна

Отворено време за работа:

5-10 min (при 23°C и %50 относителна влажност)

Време за натиск

15 -20 dk

Разход

180 – 220 gr/m²

  

Правни бележки:

Информацията и по-специално препоръките, свързани с приложението и крайната употреба на продуктите на ABC KİMYA, се предоставят добросъвестно въз основа на текущите познания и опит на ABC KİMYA за продуктите, когато се съхраняват, обработват и прилагат при нормални условия в съответствие с препоръките на ABC KİMYA. ABC KİMYA си запазва правото да променя свойствата на своите продукти

 

Опаковка:

Флакони от 310 мл (30 бр. в кутия)

 

Срок на годност:

12 месеца в неотворена опаковка на хладно, сухо място за съхранение при температури между +5 ° С и + 25 ° С