XPS - Топлоизолационна плоча

Плътност: 32 кг/м³

Топлопроводимост: λ=0.028-0.033

Описание