Каменна минерална вата за топлоизолация

Плътност: 115 кг/м³

Топлопроводимост: λ=0.035

Описание