Двукомпонентно лепило за паркет - Уни/9+1

Разфасовки: 9+1 кг

Разход: 1-2 кг/м²

Отворено време за работа: 30 мин. при 20°C

Двукомпонентно лепило за паркет - Стандарт / 9+1

Разфасовки: 9+1 кг

Разход: 1-2 кг/м²

Отворено време за работа: 30 мин. при 20°C

Лак за Паркет на Водна Основа

Разфасовки: 5 л

Разход: 8-10 л/кв.м² за един слой

Лак за Паркет „Интензивен Трафик” на Водна Основа

Разфасовки: 5 л

Разход: 8-10 л/кв.м² за един слой

Изолант за подови настилки - Concrete impregnation primer Polyfix PU–7500–BP

Разфасовки: 3+1.5 кг.

Разход: 150-250 гр/м² за един слой

Нанасяне: на лепилото след 4 ч при 20°C