Интериорни грундове

Дълбокопроникващ безцветен грунд концентрат 1:7 - 1:10

разфасовки: 0.750 л, 2.5 л

разход: Като концентрат 12-25мл/м²

съхнене: 4 часа

Описание

Бял грунд

разфасовки: 2.5 л, 15 л,

разход: 90-140 мл/м²

съхнене: 24 часа

Описание

Високoпокривен фин бял грунд

разфасовки: 2.5 л

разход: 10-15 м²/л

съхнене: 6 часа

Описание

Фин Бял Грунд

разфасовки: 3.5 кг, 10 кг, 20 кг

разход: 90-150 мл/м²

съхнене: 6 часа

Описание

Бетон контакт

разфасовки: 1.4 кг, 4 кг, 12 кг

разход: 250 г/м²

съхнене: 24 часа

Описание

Бетон контакт

разфасовки: 12 kг

разход: 4 м²/кг

съхнене: 24 часа

Описание

BK-Podloga 1:3 - Дълбокопроникващ безцветен грунд 1:3

разфасовки: 1 л

разход: 30-50 мл/м²

съхнене: 12 часа

Описание

BK-Podloga 1:9 - Дълбокопроникващ безцветен грунд 1:9

разфасовки: 1 л, 3 л

разход: 30-50 мл/м²

съхнене: 12 часа

Описание