Продукти за паркет

Двукомпонентно лепило за паркет - Уни/9+1

разфасовки: 9+1 кг

разход: 1-2 кг/м²

съхнене: 1 час

Описание

Двукомпонентно лепило за паркет - Стандарт/9+1

разфасовки: 9+1 кг

разход: 1-2 кг/м²

съхнене: 1 час

Описание

Еднокомпонентно лепило за паркет - PARKETTKOLL L

разфасовки: 10 кг, 20 кг

разход: 900-1300 г/м²

съхнене: 48-72 часа

Описание

Двукомпонентно епокси-полиуретаново лепило за паркет - ADESIVER 501 EP

разфасовки: 10 кг

разход: 1200-1800 г/м²

съхнене: 36-48 часа

Описание