Смоли за фугиране и масла за паркет

Защитно масло за декинг настилки - Oil wood traffik

Разфасовки: 5 л, 12.5 л

Разход: 100 мл/м² за един слой

Нанасяне: на два слоя, през 24 часа

Смола за фугиране на паркет - Vernice per stucco

Разфасовки: 1 л, 5 л, 25 л

Нанасяне: на следващ слой след 8 часа

Смола за фугиране на водна основа - ECOFILL

Разфасовки: 5 л

Нанасяне: на следващ слой след 10 часа

Смола за фугиране - POLIFILM TP 10

Разфасовки: 5 л, 12.5 л

Нанасяне: на следващ слой след 8 часа