Хидроизолационни продукти

Еластична хидроизолация - Aquaset

Разфасовки: 1 кг, 3 кг, 20 кг

Разход: 0.75-1.5 кг/м²

Съхнене: 48 часа

Еластична влакнеста хидроизолация - Fibrous aquaset

Разфасовки: 1 кг, 3 кг, 20 кг

Разход: 0.75-1.5 кг/м²

Съхнене: 48 часа

Хидроизолационно покритие с UV защита - BK-Fleks

Разфасовки: 8 кг, 20кг

Разход: 0.7 кг/м²

Хидроизолационна добавка за водоплътност - Bepermo

Разфасовки: 0.330 кг

Смесване: 1 пакет се добавя в 50 кг. цимент

Противозамръзваща добавка за бетон - Betek friol

Разфасовки: 5 кг, 20 кг, 35 кг

Смесване: 2% от теглото на цимента.