EPS, XPS, стъклена и каменна минерална вата

EPS топлоизолационна плоча за общо приложение - ST EPS 60

Плътност: 10-12 кг/м³

Реакция на огън: E - (EN 13501)

EPS топлоизолационна плоча - ST EPS 70F

Плътност: 13-15 кг/м³

Топлопроводимост: λ=0.034

Реакция на огън: E - (EN 13501)

EPS топлоизолационна плоча - BK EPS F

Плътност: 14-16 кг/м³

Топлопроводимост: λ=0.035

Реакция на огън: E - (EN 13501)

EPS топлоизолационна плоча - ST EPS 80F

Плътност: 15-17 кг/м³

Топлопроводимост: λ=0.0285

Реакция на огън: E - (EN 13501)

EPS топлоизолационна плоча - BK EPS GOLD

Плътност: 16.5-17.5 кг/м³

Топлопроводимост: λ=0.037

Реакция на огън: E - (EN 13501)

EPS топлоизолационна плоча "ГРАФИТ" - BK EPS GRAFIT

Плътност: 15-17 кг/м³

Топлопроводимост: λ=0.033

Реакция на огън: E - (EN 13501)

EPS топлоизолационни плочи - Далматина

Плътност: 16-18 кг/м³

Топлопроводимост: λ=0.034

Реакция на огън: E - (EN 13501)

XPS - Топлоизолационна плоча ODE

Плътност: 22-26 кг/м³

Топлопроводимост: λ=0.035

XPS - Топлоизолационна плоча GIAS

Плътност: 32 - 36,2 кг/м³

Топлопроводимост: λ=0.030-0.034